Lehtinen: Datakeskusten arkkitehtuuri ja suunnittelu

Tiivistelmä:

Datakeskusten lisääntyminen maailmalla on seuraus kasvavasta tietodatan tarpeesta ihmisten keskuudessa. Operaattorit ja yritykset tarvitsevat valtavasti tilaa säilöäkseen tietoa, ja niiden on pystyttävä tarjoamaan palveluitaan ympärivuorokautisesti asiakkailleen.
Opinnäytetyön aiheena on perehtyä datakeskusten arkkitehtuuriin ja niiden suunnitteluun. Tavoitteena on antaa lukijalle laajamittainen kuva datakeskuksen toiminnasta sekä näyttää menetelmiä oikeaoppisen laitesalin suunnitteluun.
Opinnäytetyö jakautuu kahteen pääosioon, jotka ovat arkkitehtuuri ja suunnittelu. Arkkitehtuuri-osiossa käydään läpi erinäisiä datakeskustekniikoita sekä Ciscon suunnitteleman Virtualized Multi-tenant Data Center -mallin, jota käytetään pohjana datakeskusten arkkitehtuurissa. Suunnittelussa esitellään TIA-942-standardi, joka määrittää, kuinka suunnitella oikeiden asetusten mukainen datakeskus. Tämän lisäksi esitellään datakeskuksissa käytettyjä laitteistoja sekä järjestelmiä, joilla varmistetaan datakeskusten jatkuva toiminta.
Kymenlaakson ammattikorkeakoulun ICT-laboratorion tiloihin rakennetaan kesällä 2014 kyberturvallisuuslaboratorio. Tämä opinnäytetyö toimii apuna varsinaisessa kyberturvallisuuslaboratorion suunnittelu- ja rakennusvaiheessa.

Uutisia Datakeskustekniikasta