Opinnäyte: VERKONHALLINTAOHJELMISTO SUORITUSKYVYN VALVONTAA VARTEN

Seminaarin PP-esitys

Opinnäytetyön aihe on aidosti työelämälähtöinen ja ajankohtainen. Opinnäytetyö liittyy laajempaan projektiin, jossa kehitetään kiinteistöjen energianhallintaa NuukaSolutions.  Opinnäyte sopii  ammattikorkeakoulun profiili- ja painoaloihin (ekologisesti ja teknologisesti kestävä kehitys).  Opinnäytetyö on hyvä esimerkki myös ammattikorkeakoulun LCCE (Learning and Competence Creating Ecosystem) –toimintakonseptista. Käytännön työskentely on ollut innostunutta, tehokasta ja oma-aloitteista.