Komulainen, Wägar: Monipisteyhteyksinen virtuaalinen yksityisverkkoratkaisu

Seminaarin PP-esitys

Opinnäytetyön aihe on aidosti työelämälähtöinen ja erittäin ajankohtainen. Kymenlaakson ammattikorkeakoulun strategian 2010 – 2015 mukaisesti: ”Kymenlaakson ammattikorkeakoulu profiloituu sosiaalisesti, ekologisesti ja teknologisesti kestävän ja turvallisen kehityksen asiantuntijana, innovaatioprosessien ja erityisesti palveluinnovaatioiden edistäjänä… ” Tämä opinnäyte sopii erinomaisesti näihin ammattikorkeakoulun profiili- ja painoaloihin. Innovatiivisia ratkaisuja sisältävä opinnäytetyö liittyy laajempaan projektiin, jossa kehitetään kiinteistöjen energianhallintaa (ekologisesti ja teknologisesti kestävä), sisältää vahvasti tietoturvan näkemyksen (turvallisen kehityksen asiantuntija) sekä johti uuden palveluyrityksen perustamiseen alueelle  (palveluinnovaatioiden edistäjä). NuukaSolutions

Opinnäytetyö soveltuu erinomaisesti myös ammattikorkeakoulun LCCE (Learning and Competence Creating Ecosystem) –toimintakonseptiin. Ainostaan työn raportti jäi hieman siitä tasosta johon muu työn tekeminen ylsi.

Opinnäytetyön toimeksiantajan Profimill Engineering Oy:n  kommentti Ernan ja Juuson työstä:
”Opinnäytetyössä kehitettiin kiinteistöjen energianhallintaan verkkoratkaisu, joka vastasi tarkalleen lähtötilanteen tarvekuvausta.  Verkkoratkaisu otettiin työn jälkeen kaupallisen käyttöön ja se on toiminut luotettavasti 1.1.2012 alkaen. Tekijätiimi Erna Komulainen ja Juuso Wagar osoittivat esimerkillistä kykyä itsenäisesti ratkaista eteen tulleet ongelmat, toivat tilaajalle ratkaisuvaihtoehtoja ja omaksuivat nopeasti liiketoimintaympäristön, johon järjestelmää käytetään. He toimivat myös esimerkillisen tehokkaasti työryhmänä ja työ toteutui arvioitua aikataulua n. 1 kk nopeammin, vaikka sisältöä laajennettiin. Työssä syntyi myös laadukas dokumentaatio kaikista työn osa-alueista. Molempien tekijöiden työ erikseen ja yhdessä ansaitsee kiitettävän arvosanan(5).”