Kyberturvallisuuden erikoistumiopinnot 30 op

Kyberturvallisuuden erikoistumiskoulutus 30 op, hakuaika 6.4-6.5.2016
 
Koulutus alkaa 1.9.2016 ja päättyy 31.5.2017
 
Paikka: Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, Metsolan kampus, Pääskysentie 1, 48220 Kotka
 
Kohderyhmä:
Koulutuksen kohderyhmän muodostavat jo työelämässä toimineet tietotekniikan ammattilaiset, joilta puuttuvat nykyaikaiset kyberturvallisuusosaamisen tiedot ja taidot. Koulutus on tarkoitettu niille, jotka ovat suorittaneet insinöörin tai soveltuvan ammattikorkeakoulutasoisen tutkinnon sekä niille, joilla korkeakoulu toteaa muutoin olevan opintoja varten riittävät tiedot ja valmiudet. Erikoistumiskoulutus järjestetään ylemmän korkeakoulututkinnon tasoisena.
 
Tavoitteet ja arviointi:
Kyberturvallisuuden erikoistumiskoulutuksen osaamistavoitealueet valittiin työ- ja elinkeinoelämän kanssa tehdyn yhteistyön tuloksena seuraavasti: Kyberturvallisuuden merkitys, hyökkäävä kyberturvallisuus, puolustava kyberturvallisuus, tietoverkkojen kyberturvallisuus, kyberturvallisuusliiketoiminta ja työelämäläheiset projektit. Osaamistavoitteet ja arviointi ovat kuvattu tarkemmin oheisessa linkissä: Kyberturvallisuuden erikoistumiskoulutuksen perusteet.
 
Sisältö:
Koulutuksen rakenteessa näkyvät valitut kuusi osaamistavoitealuetta:
  • Johdatus kyberturvallisuuteen  5 op
  • Puolustava kyberturvallisuus  5 op
  • Offensiivinen kyberturvallisuus 5 op
  • Kyberturvallisuusliiketoiminta 5 op
  • Tietoverkkojen kyberturvallisuus 5 op
  • Kyberturvallisuusprojekti 5 op
Aikataulu: Ohessa on koulutuksen alustava aikataulu. Koulutus alkaa torstaina 1.9.2016 klo 16.30 Metsolan kampuksella.
 
Hinta: 300 €
 
Lisätietoja: Martti Kettunen (etunimi.sukunimi(at)kyamk.fi)