Tärkeitä osoitteita

Erikoistumisopinnot SoleOPS

Erikoistumisopinnot pp

Tietoverkkotekniikan erikoistumisopinnot 2011-2012

Aika ja paikka: Opinnot alkavat Kotkassa Kymenlaakson ammattikorkeakoulun Metsolan toimipisteessä (Pääskysentie 1) 8.9.2011 ja päättyvät 24.5.2012.
Kohderyhmä: Tietoliikenne-/tietotekniikkainsinöörin tutkinnon suorittaneet tai muuten vastaavat valmiudet omaavat tietoverkkojen ja tietoliikenteen parissa työskentelevät alan ammattilaiset. Pohjatietoina vaaditaan Ciscon CCNA-tutkintoa vastaavat tiedot ja taidot.

Opintojen teema: Erikoistumisopintojen teemana on siirtyminen nykyisestä IP-yhteyskäytännön versio neljän käytöstä (IPv4) version kuuden käyttöön (IPv6). Nykyiset IPv4-osoitteet ovat loppumassa. The Internet Assigned Numbers Authority (IANA) -järjestö, joka on vastuussa maailmanlaajuisesta internet-osoitteiden hallinnasta, jakoi viimeiset suuret IPv4-osoitelohkonsa (/8) helmikuussa 2011 alueellisille rekistereille (Regional Internet Registries RIR). Myös alueelliset rekisterit, kuten Euroopassa RIPE Network Coordination Centre, jakavat loput varsinaiset IPv4-osoitealueensa paikallisille rekistereille (Local Internet Registry LIR) kuluvan vuoden loppuun mennessä. Samaan aikaan internet-osoitteiden tarve kasvaa exponentiaalisesti. Vuonna 2011 uusien IPv6-osoitteiden rekisteröinti on ollut voimakkaassa kasvussa. Vuosi 2012 tulee olemaan merkittävä vuosi tietoverkkotekniikan kannalta, koska silloin suuri osa internet-palveluntarjoajista ja yrityksistä siirtyy IPv6-osoitteiden käyttöön. Murrosaika ei tule olemaan helppo.
Tietoverkkotekniikan erikoistumisopinnot 2011-2012 tulevat vastaamaan tähän tarpeeseen. Nyt tarvitaan asiantuntijoita, jotka osaavat moniprotokolla ympäristön, sillä molemmat versiot toimivat vielä pitkään rinnan.


Opiskeluympäristö: Opiskeluympäristönä erikoistumisopinnoissa tulee toimimaan SimuNetalusta. SimuNet on nykyaikaisen verkko-operaattorin tuotantoverkonkaltainen T&K&I –ympäristö, joka mahdollistaa IPv6-migraation tutkimisen, testaamisen, innovoinnin ja harjoittelun niin palveluntarjoajan kuin palveluja tarvitsevien yritystenkin kannalta. Opinnoissa on myös käytettävissä hyvin varusteltu Cisco-verkkoakatemian CCNP-tasoinen laboratorio.

Suoritustapa: Koulutus toteutetaan monimuoto-opiskeluna työn ohessa. Lähijaksot pidetään pääsääntöisesti torstai-iltaisin klo 16.30 – 20.00 sekä osittain lisäksi keskiviikkoiltaisin klo 16.30 – 20.00. Lähiopetusta on yhteensä 40 iltaa. Erikoistumisopinnot koostuvat viidestä 6 op laajuisesta kurssista. Kustakin kurssista noin 1 op koostuu asiantuntijaluennoista, 2op virtuaaliopinnoista ja 3 op käytännön projektityöskentelystä SimuNet- ja Cisco-verkkoakatemian laboratorioissa. Työskentely tapahtuu projekteina yritysmäisessä ympäristössä (Learning and Competence Creating Ecosystem). Projektit voivat olla tekniikkaan tutustumista ja perehtymistä, tekniikan testaamista ja kehittämistä, tekniikan tutkimista tai uusien tekniikoiden innovointia oppijan lähtökohdista riippuen. Projektit voivat olla verkko-operaattorin maailmasta, isojen tai pienten yritysten maailmasta tarpeiden ja kiinnostuskohteiden mukaan. Projektit ovat työelämälähtöisiä. Virtuaaliopetus tapahtuu Cisco-verkkoakatemian keinoin ja Moodle-oppimisalustalla.
Virtuaaliopiskelu varmentaa riittävän osaamisen etäkokeiden muodossa. Kurssien materiaali yhdessä etä- ja virtuaaliopiskelun kanssa sisältävät mm. Ciscon CCNP-sertifikaattitutkintojen reititys- (Implementing Cisco IP Routing ROUTE) ja kytkin- (Implementing Cisco Switched Networks SWITCH) osuuden ja antavat näin valmiuksia vastaavien sertifikaattien suorittamiseen. Hakeminen: hakuaika koulutukseen on 28.3. – 29.4.2011. Hakulomake liitteineen palautetaan osoitteella: Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, Koulutus- ja työelämäpalvelut, Päivi Kitunen, PL
9, 48401 KOTKA

Koulutuksen sisältö:

Siirtyminen IPv6-protokollaan 6 op
Kurssi antaa yleisen katsauksen IPv6 tekniikoihin. IPv6 osoitteet, IPv6 reititys ja konfigurointi. tunnelointitekniikat, osoitemuunnokset. Miten Ipv6-protokollan käyttöönotto vaikuttaa yritysverkoissa. Entä mitä se vaatii verkko-operaattoreiden ja palveluntarjoajien verkoissa. Kurssin etä- ja virtuaaliosan kautta voi suorittaa Ciscon- CCNP-sertifikaattitutkintoon valmentavan verkkoakatemian kurssin: Implementing Cisco IP Routing ROUTE.

Operaattoriverkkojen tekniikka 6 op
Kurssilla perehdytään tärkeimpiin verkko-operaattoreiden reititystekniikoihin ja niiden konfigurointiin (OSPF, BGP), vrf-tekniikka, MPLS-tekniikka, MPLS-VPN-tekniikat,.Verkkojen nopea konvergenssi ja sen konfigurointi. IPv6 operaattoriverkoissa 6PE, 6VPE, palveluntarjoajatason IPv6-osoitemuunnosten ongelmat. Kurssin etä- ja virtuaaliosan kautta voi suorittaa Ciscon- CCNP-sertifikaattitutkintoon valmentavan verkkoakatemian kurssin: Implementing Cisco IP Routing ROUTE.

Yritysverkkojen tekniikka 6 op
Kurssilla perehdytään tärkeimpiin yritysten kytkinverkkojen tekniikoihin ja niiden konfigurointiin. Yritysverkkojen redundanttisuustekniikat. Yritysten langattomat lähiverkot. IPv6 ja sen vaikutus yritysverkoissa. IPv6 osoitteet. DHCPv6 ja sen konfigurointi. HSRP for IPv6 ja sen konfigurointi. IPv6 multihoming. Kurssin etä- ja virtuaaliosan kautta voi suorittaa Ciscon- CCNPsertifikaattitutkintoon valmentavan verkkoakatemian kurssin: Implementing Cisco Switched Networks SWITCH.

Tietoturvalaitteistot 6 op
Tietoturvauhat IPv4 ja IPv6 –verkoissa. Tietoturvauhkien torjuminen IPv4 ja IPv6-verkoissa. Tietoturvalaitteet ja niiden konfigurointia. IPsec ja SSL-VPN tekniikat. Palomuurien varmentaminen. Kurssin etä- ja virtuaaliosan kautta voi suorittaa Ciscon- verkkoakatemian kurssin: CCNA Security.

Verkkopalvelujen virtualisointi 6 op
Kurssilla perehdytään tilanteeseen, jossa verkkopalvelut jaetaan tai ne sijaitsevat useassa maantieteellisessä paikassa esim. redundanttisuussyistä. Etsitään ratkaisuja yhdistää tietoverkkojen virtualisointitekniikoita hyväksikäyttäen eri palvelut toisiinsa. Esimerkkinä käydään tiedostopalvelimien yhdistäminen, palomuuripalvelujen yhdistäminen ja langattomien verkkojen palvelujen yhdistäminen. vrf-tekniikka, MPLS VPN-tekniikat, ATOM, VPLS-tekniikka.

Lisätietoja koulutuksesta: Tietoverkkotekniikan yliopettaja Martti Kettunen
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. p. 044 7028300 tai koulutussuunnittelija Päivi Kitunen
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. p. 044 7028221.
Tietoverkkotekniikan www-sivut: www.ictlab.kyamk.fi